Pada skala apakah ada perbezaan antara cahaya dan laser?


Jawapan 1:

Persamaan antara rasuk cahaya dan laser adalah:

Kedua-duanya adalah foton; anda boleh memilih gelombang elektromagnetik mereka untuk mempunyai frekuensi yang sama, maka mereka mempunyai tenaga yang sama setiap foton.

Mereka, kedua-duanya, mencerminkan, refract dan diffract, bertaburan dan dilemahkan (diserap) berinteraksi dengan perkara.

Mereka, keduanya, dapat memanaskan benda untuk mengubahnya (dengan membakar, lebur dan sebagainya).


Jawapan 2:

Saya menganggap anda maksudkan jika saya mendapat kecil yang nyata akan rasuk cahaya laser muncul sama seperti cahaya bukan cahaya? Jika ini adalah soalan maka jawapannya adalah: sama ada skala itu sama. Dengan definisi laser menghasilkan cahaya sangat koheren yang sejajar. Lampu "biasa" keluar dari sumber dalam semua arah, tiada cahaya ini selari. Tidak kira bagaimana anda melihat ini, mereka tidak boleh dibezakan, satu mempunyai cahaya sejajar yang lain tidak mempunyai cahaya selari sepenuhnya. Jika kedua-dua sumber mempunyai kuasa yang sama, cahaya laser akan jauh lebih sengit.


Jawapan 3:

LASER bermaksud penguatan cahaya dengan pelepasan radiasi yang dirangsang, ia adalah satu akronim yang menerangkan suatu proses. Laser, seperti kata yang biasa digunakan, adalah sejenis peranti khusus untuk menghasilkan cahaya. A "cahaya" adalah kata nama yang boleh berdiri untuk apa-apa jenis peranti yang menghasilkan cahaya, bebas skala.

Memandangkan pertimbangan tersebut, adakah anda boleh menukarkan semula soalan itu supaya ia menjadikan beberapa jenis akal?


Jawapan 4:

LASER bermaksud penguatan cahaya dengan pelepasan radiasi yang dirangsang, ia adalah satu akronim yang menerangkan suatu proses. Laser, seperti kata yang biasa digunakan, adalah sejenis peranti khusus untuk menghasilkan cahaya. A "cahaya" adalah kata nama yang boleh berdiri untuk apa-apa jenis peranti yang menghasilkan cahaya, bebas skala.

Memandangkan pertimbangan tersebut, adakah anda boleh menukarkan semula soalan itu supaya ia menjadikan beberapa jenis akal?


Jawapan 5:

LASER bermaksud penguatan cahaya dengan pelepasan radiasi yang dirangsang, ia adalah satu akronim yang menerangkan suatu proses. Laser, seperti kata yang biasa digunakan, adalah sejenis peranti khusus untuk menghasilkan cahaya. A "cahaya" adalah kata nama yang boleh berdiri untuk apa-apa jenis peranti yang menghasilkan cahaya, bebas skala.

Memandangkan pertimbangan tersebut, adakah anda boleh menukarkan semula soalan itu supaya ia menjadikan beberapa jenis akal?