pengisar cara menggerakkan kamera untuk melihat


Jawapan 1:

Butang Tetikus Tengah untuk berpusing.

Butang Shift + Tetikus Tengah untuk menggeser.

Tombol Ctrl + Tengah Tetikus untuk zoom (menahan Ctrl + MMB, gerakkan tetikus ke atas untuk memperbesar dan ke bawah untuk memperkecil). Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan roda tetikus untuk memperbesar dan memperkecil.

Tombol Alt + Tengah Tetikus untuk beralih ke salah satu daripada banyak pandangan ortografik (menahan Ctrl + MMB, gerakkan tetikus ke kiri, kanan, atas, bawah untuk pandangan ortho yang berbeza). Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan kekunci nombor numpad: 1 untuk Pandangan Depan, Ctrl + 1 untuk Pandangan Belakang, 3 untuk Pandangan Kanan, Ctrl + 3 untuk Pandangan Kiri, 7 untuk Pandangan Atas, Ctrl + 7 untuk Pandangan Bawah, 5 untuk Pandangan Perspektif , 0 untuk Paparan Kamera.

Numpad "." kunci atau Ctrl + Numpad "." kunci untuk memusatkan pandangan pada objek yang dipilih.

Shift + C untuk memusatkan pandangan pada semua objek di tempat kejadian.