Ekuiti dan Pemulihan: Apakah perbezaan antara estoppel promissory, pengayaan tidak adil, dan jumlah kuantum?


Jawapan 1:

Kedua-dua lelaki itu mendapatnya. Promissory Estoppel adalah sifat bersifat kontrak yang memerlukan bahawa pihak yang cedera mengubah kedudukan / kedudukannya untuk merugikan mereka berdasarkan janji.

Pengayaan tidak adil cukup jelas. Hanya bayar apa yang anda berhutang dan teruskan dengan kehidupan anda.

Merit kuantum biasanya dimainkan ketika klien mengubah profesional yang disewa berdasarkan spesifikasi atau kontingensi. Ia berpendapat bahawa pampasan itu harus sepadan dengan usaha yang telah dibelanjakan. Ini boleh menimbulkan masalah pembuktian kerana ramai yang bekerja dengan istilah ini menyimpan rekod yang tidak baik.