Bagaimanakah anda dapat memberitahu perbezaan antara perasaan usus dan pemikiran emosi ringkas?


Jawapan 1:

Perasaan usus tidak akan berubah kecuali maklumat penting yang baru diperoleh dan diinspeksi. Pemikiran yang dibayangkan secara emosi ringkas akan berubah apabila emosi yang menyebabkan rantaian penolakan berkurangan. Yang mana mungkin bukan perbezaan yang membezakan, kerana ia hanya jelas selepas fakta.

Apa yang boleh membantu membezakan mereka pada masa ini adalah bahawa sumber perasaan usus pada amnya tidak secara sedar tersedia kepada orang yang mempunyai perasaan, sedangkan yang paling jelas apabila emosi berada di tempat duduk pemandu kesedaran kita.