Bagaimanakah saya mendapat nilai untuk perbezaan potensi elektrik antara 2 mata?


Jawapan 1:

Adakah Voltan telah ditakrifkan?

Contohnya mereka telah menamakan pembolehubah V_ab?

Ini akan menjadi perbezaan Vab = Va - Vb

Sekiranya tidak ada pemboleh ubah yang ditentukan hanya gunakan defintion yang telah anda tulis dalam soalan anda:

Vab = Va- Vb

Jika anda menentukan cara itu, maka anda tidak akan mendapat hasil yang salah.

Jika hasilnya negatif, ia masih betul !!

Sekiranya anda tidak mahu Hasil negatif, lepaskan arahnya.

Untuk contoh: Vab = - 10 V anda boleh menulis semula sebagai Vba = + 10 V

Kedua-duanya betul, dengan mengandaikan bahawa anda telah mengira voltan dengan betul.