cara menambah pemboleh ubah dalam r


Jawapan 1:

Terdapat dua cara, anda boleh menambahkan lajur baru dalam kerangka data yang ada di R.

Dalam contoh di bawah kerangka data disebut "data". Anda dapat melihat di sini bahawa bingkai data dan lajur di R ditentukan dengan menyenaraikan dahulu kerangka data, kemudian tanda dolar, kemudian nama lajur. Apa sahaja yang ada di sebelah kiri <- tanda "mendapat" apa sahaja yang ada di sebelah kanan.

Lajur baru boleh diisi dengan NA yang merupakan cara R menunjukkan sel kosong:

data $ newcolumn <-NA

Lajur juga boleh diisi dengan nombor:

data $ newcolumn <-534

Atau lajur boleh diisi dengan teks:

data $ newcolumn <- "teks anda"

Tambahkan lajur baru ke bingkai data dan salin data dari lajur yang ada ke dalamnya.

Atau anda boleh membuat lajur baru di kerangka data anda dan menyalin data dari lajur yang ada:

data $ newcolumn <-data $ sedia ada kolum