cara menambahkan koma ke nombor dalam java


Jawapan 1:

Cara yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan NumberFormatter seperti ini

NumberFormat.getInstance (). Format (bilangan)

Apa yang akan dilakukan ini adalah menukar nombor menjadi representasi rentetan mengikut tempat semasa. Di AS, akan diformat sebagai 1.000, di Itali akan 1.000, di Perancis akan menjadi 1.000.

Sekiranya anda mahu bertahan dengan 1,000, anda boleh melakukannya

NumberFormat.getInstance (Locale.US). Format (bilangan)

Jawapan 2:

Gunakan kelas DecimalFormat, yang merupakan sebahagian daripada Java.

DecimalFormat dipilihFormat = DecimalFormat baru ("#, ###"); double var = 1409756867; // kami mahukan 1,409,756,867 System.out.println (dipilihFormat.format (var));var = 1000; // kita mahukan 1,000 System.out.println (dipilihFormat.format (var));

Hasil cetak pertama ialah 1,409,756,867.

Output untuk println kedua ialah 1,000.