cara memperuntukkan lebih banyak ram ke minecraft 1.11


Jawapan 1:

Jawapan sebelumnya tidak menjawab sepenuhnya untuk pelaksanaan Server.

Tukar pilihan JVM skrip permulaan (start.sh). -Xmx = Ram maksimum, -Xms = ram permulaan. Tukar pilihan ini berdasarkan unit ini (M = megabait, G = gigabait).

Contohnya, skrip permulaan anda pada masa ini kelihatan seperti ini:

#! / bin / shcd "$ (dirname" $ ​​0 ")"java -Xms512M -Xmx1G -XX: + UseConcMarkSweepGC -jar spigot.jar

anda mahu berubah

-Xms512M -Xmx1G

hingga -Xms2G -Xmx3G

Ini akan meningkatkan ram permulaan anda dari 512 megabait menjadi 2 gigabait dan ram maksimum anda dari 1 gigabait menjadi 3 gigabait.


Jawapan 2:

Bergantung pada pelancar apa yang anda gunakan. Sekiranya anda menggunakan pelancar lama maka anda masuk ke EDIT PROFIL, pastikan kotak pilihan untuk tetapan lanjutan mempunyai tanda centang kemudian pergi ke tetapan lanjutan dan ubah nombor di kawasan itu dengan M atau G. M bermaksud megabait G bermaksud gigabait, buat pasti anda memasukkan jumlah yang dapat dikendalikan oleh komputer anda jika tidak, ia tidak akan dilancarkan.