bagaimana untuk mengetahui sama ada dua sfera bersilang


Jawapan 1:

Biarkan r1 menjadi radius sfera yang lebih kecil Biarkan r2 menjadi radius sfera yang lebih besar Biarkan d jarak antara 2 sfera

apabila r1, r2, d dapat membentuk segitiga, sfera saling bersilang dan bentuknya bulat (r1 + r2> d dan r2-r1

apabila r1 + r2 = d, mereka bersilang pada satu titik, iaitu mereka saling bersentuhan secara luaran. apabila r2 - r1 = d, mereka bersilang pada satu titik, iaitu mereka saling bersentuhan secara dalaman.

dan, apabila tidak ada kes yang memuaskan, mereka sama sekali tidak berpotongan.


Jawapan 2:

Biarkan r1 menjadi radius sfera yang lebih kecil Biarkan r2 menjadi radius sfera yang lebih besar Biarkan d jarak antara 2 sfera

apabila r1, r2, d dapat membentuk segitiga, sfera saling bersilang dan bentuknya bulat (r1 + r2> d dan r2-r1

apabila r1 + r2 = d, mereka bersilang pada satu titik, iaitu mereka saling bersentuhan secara luaran. apabila r2 - r1 = d, mereka bersilang pada satu titik, iaitu mereka saling bersentuhan secara dalaman.

dan, apabila tidak ada kes yang memuaskan, mereka sama sekali tidak berpotongan.


Jawapan 3:

Persimpangan dua sfera dapat 1. kosong, 2. titik, 3. bulatan, 4. sfera. Tetapi jika sfera mempunyai diameter yang berbeza, yang terakhir tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin persimpangan boleh menjadi gabungan lingkaran dan sfera, ia adalah satu atau yang lain atau tidak. Jadi jawapan yang betul adalah A atau B.

Saya akan memberikan separuh markah untuk menandakan hanya satu A atau B. Tidak ada markah untuk C atau D. Saya akan menambah bonus untuk menambahkan "kosong".


Jawapan 4:

Seperti yang dijelaskan oleh jawapan lain, persimpangan boleh menjadi titik atau bulatan. Saya hanya menambah bahawa jejari bulatan akan lebih besar daripada sifar dan kurang dari atau sama dengan jejari sfera yang lebih kecil.


Jawapan 5:

Kedengarannya seperti definisi untuk Convexo-convex atau biconvex.


Jawapan 6:

Bulat