Apakah perbezaan di antara kaedah tekanan kerja dan had kaedah negara?


Jawapan 1:

Perbezaan antara kedua-dua kaedah boleh diringkaskan seperti berikut:

  • Dalam Kaedah Tekanan Kerja, anda merawat beban mati dan hidup secara sama rata, iaitu faktor keselamatan akan sama tanpa mengira jenis beban (mati atau hidup). Di sini, anda mengambil jumlah beban yang anda harapkan pada struktur dan memohon satu faktor keselamatan kepada ahli-ahli (katakan 1.5) tanpa mengira sifat beban. Kaedah Negeri Kecil mengiktiraf ketakpastian yang tidak dapat dipertimbangkan dan memberikan lebih banyak faktor yang lebih tinggi Keselamatan untuk memuatkan beban (kami menaikkannya dengan 1.5-1.6), sedangkan ia mengakui bahawa beban mati jauh lebih dekat dengan apa yang kita kira (kita hanya mengalikan beban mati sebanyak 1.2). Kaedah Metode Negeri juga mengakui ketidaktentuan mod kegagalan yang berlainan. Contohnya, keupayaan lenturan suatu rasuk konkrit cukup dapat diramal; Oleh itu, kita mengira 90% daripada nilai teoritis. Gegaran dalam konkrit, sebaliknya adalah kurang diramalkan; oleh itu, kita hanya mengandalkan 70% daripada nilai. Dalam kaedah tekanan kerja, ahli-ahli direka untuk tidak melampaui pelbagai elastik. Maks. beban yang boleh diambil oleh ahli adalah terhad dan julat plastik tidak dieksplorasi sama sekali. Kaedah state minimum menggunakan kekuatan muktamad ahli melebihi keputusan awal dan membolehkan ubah bentuk plastik ke tahap yang tertentu.

Atas sebab ini, batasan kaedah negara menyediakan reka bentuk yang lebih menjimatkan dan oleh itu semakin banyak kod mula menggunakan kaedah had negara dan bukannya kaedah tekanan kerja. Oleh itu kaedah kerja tekanan kerja menjadi lebih ketinggalan zaman.

Harap ini membantu ...


Jawapan 2:

LIMIT STATE DESIGN:

Berdasarkan reka bentuk plastik.

Kaedah berasaskan terikan.

Dalam struktur kaedah ini direka berdasarkan beban yang bertindak ke atas struktur sepanjang hayatnya.

Faktor keselamatan separa digunakan.

Reka bentuk ekonomi berbanding reka bentuk tekanan kerja.

KAEDAH STRESS KERJA:

Berdasarkan reka bentuk elastik.

Kaedah berasaskan tekanan.

Struktur direka berdasarkan tekanan yang dibenarkan bahan.

Berbanding dengan uneconomical to limit method state.


Jawapan 3:

LIMIT STATE DESIGN:

Berdasarkan reka bentuk plastik.

Kaedah berasaskan terikan.

Dalam struktur kaedah ini direka berdasarkan beban yang bertindak ke atas struktur sepanjang hayatnya.

Faktor keselamatan separa digunakan.

Reka bentuk ekonomi berbanding reka bentuk tekanan kerja.

KAEDAH STRESS KERJA:

Berdasarkan reka bentuk elastik.

Kaedah berasaskan tekanan.

Struktur direka berdasarkan tekanan yang dibenarkan bahan.

Berbanding dengan uneconomical to limit method state.


Jawapan 4:

LIMIT STATE DESIGN:

Berdasarkan reka bentuk plastik.

Kaedah berasaskan terikan.

Dalam struktur kaedah ini direka berdasarkan beban yang bertindak ke atas struktur sepanjang hayatnya.

Faktor keselamatan separa digunakan.

Reka bentuk ekonomi berbanding reka bentuk tekanan kerja.

KAEDAH STRESS KERJA:

Berdasarkan reka bentuk elastik.

Kaedah berasaskan tekanan.

Struktur direka berdasarkan tekanan yang dibenarkan bahan.

Berbanding dengan uneconomical to limit method state.