Apakah perbezaan antara ikatan koordinat dan ikatan hidrogen?


Jawapan 1:

Dalam ikatan koordinasi terdapat satu atom yang menyumbangkan sepasang elektron tunggal kepada atom lain yang mesti mengandungi orbital kosong untuk menerima elektron. Ikatan koordinat biasanya dibentuk oleh elemen peralihan. Ikatan hidrogen adalah khas untuk ikatan yang terbentuk kerana daya yang kuat. Ia terbentuk oleh Fluorine, Oksigen dan Nitrogen. Ia adalah sebatian isnfoundnij seperti Ammonia (NH3) dan air (H2O).


Jawapan 2:

Koordinasi ikatannya adalah ikatan antara dua atom dalam molekul. Satu ikatan terbentuk oleh dua elektron. Sebagai contoh: H: H (H2), H: O: H (H2O) dan sebagainya.

Ikatan hidrogen dibentuk oleh atom hidrogen satu molekul dan atom negatif molekul lain. Sebagai contoh: HO - H .... OH2, CH3OH .... O = C (CH3) 2, CH3COOH .... O (CH2) 4O