Apakah perbezaan di antara peranan Jurutera Reka Bentuk Produk dan Pereka Perindustrian?


Jawapan 1:

Pereka Perindustrian adalah seseorang yang mereka bentuk produk fisius (memfokuskan keperluan pengguna, memulakan kerja dari lakaran pensil) yang berpegang kepada proses pembuatan industri (produk tangan / kerajinan tangan tidak termasuk)

Seorang jurutera rekabentuk adalah seseorang yang merekabentuk aspek kejuruteraan / pembuatan reka bentuk yang dibekalkan kepadanya oleh pereka Perindustrian (biasanya bekerja pada perisian parametrik 3d seperti PRO-E, CATIA dll)

contohnya: - sebagai pereka pereka reka bentuk sepeda, kelihatan seperti ini: -

tetapi apabila anda sebagai reka bentuk kejuruteraan reka bentuk basikal, ia kelihatan seperti ini: -

jadi pada asasnya, perbezaan fokus kejuruteraan (reka bentuk engg.) vs tumpuan estetik (pereka perindustrian), jurutera rekabentuk akan sentiasa mempunyai kekangan kejuruteraan untuk menangani dengan mencabar menampung reka bentuk baru dan masih dapat membinanya di bawah kekangan kos dan industri pereka perlu memikirkan semula dan lagi sehingga reka bentuk akhirnya mendapat kelulusan untuk pengeluaran.


Jawapan 2:

Mengapa tidak hanya mengatakan Jurutera Reka Bentuk atau Jurutera Produk?

Jurutera Reka Bentuk Produk adalah istilah samar-samar dan jarang digunakan (saya tidak pernah menggunakannya). Cara ia ditulis, ia membayangkan bahawa ia adalah rekaan kejuruteraan sesuatu produk, seperti motor dalam pembersih vakum. Sedangkan Pereka Perindustrian adalah yang merancang kepungan, estetika, ergonomik, reka bentuk untuk pembuatan, perhimpunan dan lain-lain.


Jawapan 3:

Mengapa tidak hanya mengatakan Jurutera Reka Bentuk atau Jurutera Produk?

Jurutera Reka Bentuk Produk adalah istilah samar-samar dan jarang digunakan (saya tidak pernah menggunakannya). Cara ia ditulis, ia membayangkan bahawa ia adalah rekaan kejuruteraan sesuatu produk, seperti motor dalam pembersih vakum. Sedangkan Pereka Perindustrian adalah yang merancang kepungan, estetika, ergonomik, reka bentuk untuk pembuatan, perhimpunan dan lain-lain.


Jawapan 4:

Mengapa tidak hanya mengatakan Jurutera Reka Bentuk atau Jurutera Produk?

Jurutera Reka Bentuk Produk adalah istilah samar-samar dan jarang digunakan (saya tidak pernah menggunakannya). Cara ia ditulis, ia membayangkan bahawa ia adalah rekaan kejuruteraan sesuatu produk, seperti motor dalam pembersih vakum. Sedangkan Pereka Perindustrian adalah yang merancang kepungan, estetika, ergonomik, reka bentuk untuk pembuatan, perhimpunan dan lain-lain.