Apakah perbezaan antara "akan ada" dan "akan ada"?


Jawapan 1:

Memang benar bahawa kedua-duanya "akan mempunyai" dan "akan" merujuk kepada tegang sempurna masa depan dan diikuti oleh v3 atau participle yang lalu. Seperti kita boleh mengatakan "dia akan menyelesaikan kerja itu, dan" dia akan menyelesaikan kerja ".Itu terdapat perbezaan yang signifikan antara keduanya setakat yang tegang." Akan "digunakan untuk tegang sempurna masa depan yang sempurna atau untuk sesuatu yang akan selesai oleh masa kerja lain bermula pada masa depan. Sebagai contoh "Dia akan sampai pada waktu saya sampai ke tempatnya". Tindakan yang akan berlaku pada masa depan "Akan" di sebaliknya merujuk kepada masa lalu atau sesuatu yang akan selesai masa yang lain bermula di past.For example "yesterday I would have seen the whole picture if I have reached in time". Tindakan itu selesai Anda tidak memiliki kontrol atasnya.


Jawapan 2:

Akan menunjukkan tenses masa depan. Adakah bentuk kehendak masa lalu.

Apabila anda menggunakan wasiat, maksudnya sesuatu yang belum berlaku.

Apabila anda menggunakan, anda bercakap tentang peristiwa masa lalu yang pada masa akan datang apabila anda berkata demikian tetapi tidak semestinya di masa depan lagi.

Katakanlah, pada tahun lepas di perkahwinan seorang teman Sheila berkata, "Bulan depan saya akan berkahwin dengan teman lelaki saya." Jadi, Sheila berkata bahawa dia akan berkahwin dengan teman lelakinya pada bulan berikutnya.

Adakah juga kata kerja modal yang menunjukkan mood bersyarat.


Jawapan 3:

Akan menunjukkan tenses masa depan. Adakah bentuk kehendak masa lalu.

Apabila anda menggunakan wasiat, maksudnya sesuatu yang belum berlaku.

Apabila anda menggunakan, anda bercakap tentang peristiwa masa lalu yang pada masa akan datang apabila anda berkata demikian tetapi tidak semestinya di masa depan lagi.

Katakanlah, pada tahun lepas di perkahwinan seorang teman Sheila berkata, "Bulan depan saya akan berkahwin dengan teman lelaki saya." Jadi, Sheila berkata bahawa dia akan berkahwin dengan teman lelakinya pada bulan berikutnya.

Adakah juga kata kerja modal yang menunjukkan mood bersyarat.