Apakah perbezaan antara "menyelesaikan sesuatu" dan "melakukan sesuatu"?


Jawapan 1:

Selesai untuk melakukan sesuatu adalah pembinaan yang salah. contohnya saya selesai melakukan kerja rumah. Ini tidak betul kerana anda menggunakan kemasan, yang mudah, untuk menerangkan sesuatu yang telah anda selesaikan pada masa lalu. Sekiranya anda menggunakan masa lalu mudah, selesai, masih terdapat masalah. contohnya saya selesai membuat basuh. Di sini, anda membuat objek yang infinitif (lakukan). anda tidak boleh melakukan ini. Objek itu perlu menjadi suatu bentuk kata nama. Inilah salah satu sebab kami menggunakan gerunds dalam bahasa Inggeris.

contohnya saya sudah selesai "melakukan" cuci. Sekarang kalimat anda adalah betul kerana gerund "melakukan" adalah sebahagian daripada objek ...... melakukan mencuci. Dengan kata lain ia menjawab soalan "apa yang telah selesai"? Oleh itu ia adalah objek. Anda mungkin menganggap "melakukan cucian" menjadi "ia". Saya sudah selesai. Saya telah selesai melakukannya.

Jawapan saya mungkin tidak sempurna kerana saya bukan guru tatabahasa, tetapi adalah tepat mengenai perubahan yang perlu anda buat, termasuk penggunaan gerund.