Apakah perbezaan antara kekangan integriti dan integriti rujukan? https://en.wikipedia.org/wiki/Referential_integrity


Jawapan 1:

Apabila satu jadual mempunyai data yang 'merujuk' kepada yang lain dalam pangkalan data, ketepatan rujukan tersebut dipanggil integriti rujukan. Jika anda mempunyai jadual yang dipanggil CLASSES yang menyimpan baris dengan kelas yang telah diajar dan jadual kedua yang dipanggil CLASS_ROSTERS dengan baris yang mengandungi data mengenai pelajar yang mendaftar di kelas tersebut, maka CLASS_ROSTERS merujuk kepada CLASSES. Anda tidak sepatutnya mempunyai rekod pelajar dalam CLASS_ROSTERS yang mana rekod kelas padanan tidak wujud dalam jadual CLASSES. Sekiranya ini berlaku, integriti referensial telah hilang di antara dua jadual.

Salah satu mekanisme untuk menguatkuasakan integriti adalah kekangan utama asing. Ini adalah mekanisme pangkalan data yang boleh digunakan untuk menghalang rekod pelajar daripada dimasukkan ke dalam CLASS_ROSTERS apabila rekod kelas yang sepadan tidak wujud dalam CLASSES. Kekangan utama asing adalah beberapa jenis kekangan integriti.

Lain-lain kekangan integriti termasuk kekangan utama, kekangan utama yang unik, dan kekangan NULL. Semua ini adalah mekanisme pangkalan data yang direka untuk mengekalkan integriti data. Peranan mereka adalah untuk menghalang data daripada dimasukkan (atau diubah) dalam pangkalan data yang akan melanggar peraturan yang dibina dalam model data.


Jawapan 2:

Secara ringkas.

Kekangan Integriti adalah khusus kepada contoh elemen data seperti sekatan jenis (mestilah nombor), atau pelbagai nilai dan sebagainya.

Integriti rujukan adalah mengenai hubungan contoh elemen data kepada data lain. Ini paling sering dilihat dengan kunci 'asing'. Sebagai contoh, anda mungkin tidak membenarkan invois dihantar untuk akaun yang tidak wujud.